Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Laclau & Mouffes diskursanalyse, den diskursive konstruktion af køn

Skrevet d. 01.12.2011 af Sebber
Kære Alle,

Min gruppe og jeg har rodet os ud i noget værre snavs!

Vi vil undersøge hvilke diskurser, der eksisterer om kønnet i samfundet, for dernæst at se på hvorledes det påvirker/reproducerer `det kønsopdelte arbejdsmarked`. Til dem der ikke kender dette begreb, så betyder det kort fortalt, at arbejdsmarkedet i Danmark er meget kønsopdelt således, at kvinder i højere grad vælger jobs i plejesektoren og mænd i højere grad vælger jobs i håndværks branchen og som ledere.

Vi tager udgangspunkt i Jørgensens & Phillips bog, Diskursanalyse som teori og metode (kap.2).

Først og fremmest, giver denne problemstilling overhovedet mening? (det synes vi selv).

Det der i høj grad volder os problemer er, at vi ikke ved om vi kan forstå køn som et nodalpunkt i en konkret tekstanalyse? Vi har fundet ud af, at `køn` i stort set alle diskurser er meget objektivt opfattet, hvor `køn` kun udfyldes af `mand` og `kvinde`, der efter vores opfattelse er mesterbetegnere. Er `køn` således også en mesterbetegner eller? Ifølge diskursteorien så er dét, at identificere sig som `mand` dét, at tage afstand fra dens modsætning, der i denne forstand er `kvinde`.

Med dette sagt, er det så ikke i princippet umuligt at opnå ligestilling sålænge, vi opfatter køn som to modsætninger?

Læg venligst mærke til, jeg ikke rejser spørgsmålet om hvorvidt der findes en universelt bestemt forskel mellem mand og kvinde, eftersom vi som udgangspunkt (ifølge teorien) anskuer det således, at forskellen er diskursivt konstrueret.
annonce

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay