Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

Habitus og hermeneutisk meningsfortolkning

Skrevet d. 10.06.2009 af Cav
Hej,

jeg går på mit 2. semester på RUC og skal til eksamen i et projekt om unges uddannelsesvalg. I projektet bruger vi Bourdieu og Anders Mathisen.

Jeg har funderet over om man kan sige at habitus og hermeneutisk meningsfortolkning på sin vis er det samme eller hænger sammen?
Jeg tænker at habitus bunder i erfaringer og dermed bevidst, men fortrængt og en form for "kropstilstand" fordi man netop ikke er bevidst om disse erfaringers påvirkning.
Samtidig tænker jeg at hermeneutisk meningsfortolkning bygger på forforståelser (som vel er bevidste?), som er med til at individet danner sig en selv- og livsforståelse.

Er de disse to opfattelser kombinerbare? Således at man kan sige at habitus faktisk også bygger på forforståelser ligesom hermeneutisk meningsfortolkning, og at individet dermed tænker hermeneutisk når det eksempelvis skal tage et uddannelsesvalg.

med venlig hilsen cav
annonce
Skrevet d. 11.06.2009 af Noonoo
hej cav,

nu er jeg ingen "haj" på området, men det er da min overbevisning at hverken bourdieus habitus eller fx Gadamers forforståelse udgør bevidste dimensioner af individets sind.

I klassisk og Moderne samfundsteori står der;

Habitus: er et begreb, som tankemæssigt skal indfange det indhold, at den enkelte – og mange enkelte i fællesskab – over tid udvikler virkelighedsnære kognitive orienteringer og handlingsstrategier, som ikke har deres udspring i bevidst overlagte og gennemforhandlede projekter, men i et tavst erhvervet handlingsberedskab, der har indarbejdet de fælles objektiverede livsvilkår og realmulige måder at imødegå dem på. Habitus udtrykker det faktum, at det sociale liv spilles som en jamsession i jazz: uden partitur eller dirigent.

Ved ikke om dette er til noget hjælp..
Skrevet d. 11.06.2009 af Cav
Okay. tak for det :)

Jeg har tænkt lidt mere over det og vil høre om man så kan sige at (vi har lavet et kvalitativt interview) interviewpersonens habitus dannes ud fra en hermeneutisk forforståelse? Fordi habitus er jo blot fortrængt, så egentlig ved interviewpersonen godt hvad han/hun føler, men blot ikke hvorfor han/hun føler sådan. Så når den ene interviewperson ønsker at læse HA, så ved han godt hvorfor han vil det (han nævner løn, arbejdstider, studievarighed etc.), men han er ikke klar over hvorfor netop disse faktorer har en stor værdi hos ham selv, men det er det vel fordi han har tillært sig / erfaret at disse værdier er vigtige og betydningsfulde for ham - og således har han foretaget sig en hermeneutisk fortolkning om hvad der er det rette uddannelsesvalg for ham... ?????

Arj, jeg ved ikke om jeg er helt ude i hampen med det her, men det er i hvert fald min tanke.

mvh cav
Skrevet d. 13.06.2009 af Julieogmolly
Hej

For mig lyder det lidt som at blande to lidt uforenelige størrelser. Habitus er den samlede historie et individ har - alt hvad individet har oplevet er indlejret som habitus. Det er nogenlunde som en `personlighed`. Og da habitus er alt dette, så er der selvfølgelig også indlejret erfaringer som vedkommende har gjort sig med at fortolke sin omverden og skabe mening.

Bourdieu har lavet en feltanalyse af det akademiske felt i Frankrig. Jeg kan ikke huske hvad den hedder - men slå det op. Deri undersøger han hvem der søger ind på de forskellige skoler og hvorfor de gør det/ikke gør det bla.

Skrevet d. 13.06.2009 af Julieogmolly
Iøvrigt - og det kan være jeg er helt på afveje...- så tror jeg at hermeneutik og fænomenologi er abstrakte størrelser som forskere kan bruge til at hænge deres projekt op på - og dermed kunne forklare hvordan de griber deres undersøgelser an. At individer i dagligdagen tænker hermeneutisk eller fænomenologisk... er det ikke noget vi gør allesammen hele tiden. Altså prøver at leve os ind i andres liv for at forstå dem eller at prøve at fortolke det de siger/gør?

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay