Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
annonce

forskningsdesign og videnskabsteori/videnskabsfilosofiske tilgange

Skrevet d. 09.01.2011 af Anneholm
Er der en klar grænse mellem hvornår der er tale om hhv. videnskabsteori og videnskabsfilosofi? umiddelbart virker det lidt svært, men jeg synes at jeg kan få det ud af det, at videnskabsteorien er mere konkret i forhold til, hvordan man fremkalde sand viden, hvorimod videnskabsfilosofien, mere diskuterer viden i sig selv?

Jeg kunne godt tænke mig at blive mere skarp på hvilke videnskabsteoretiske (eller videnskabsfilosofiske) rødder der er til de forskellige typer af forskningsdesign/forskningstilgange, altså fx det deskriptive, det explanatoriske, osv.
IDet virker nemmest at kategorisere et design der søger at forstå, med rødder i hermeneutisk videnskabsteori, og explanatorisk design, med rødder i positivismen, og det beskrivende design med rødder i en art fænomenologi?
Det er sikkert i virkeligheden temmelig mudret at forsøge at opstille sådanne kategorier, men alligevel i overordnet forstand kan man måske godt?
Nogen der evt kan anbefale relevant litteratur ?
annonce
Skrevet d. 11.01.2011 af Sørland
Du er inde på noget rigtigt, og sådan kan det sættes enkelt og overskueligt op på en (over-)pædagogisk Powerpoint-slide.
Beskrivelse findes i flere varianter. Typologier som Linnees botaniske system bygger på real-kendetegn. Den tilgang findes Indenfor sociologien i form af behaviorismen. Man kan måske sige, at der er tale om en naiv fænomenologi. Den reflekterede fænomenologi er reflektionen over subjektets greb om fremtrædelsesformer, tingenes væsen, bestemt af det anskuende subjekts intention.
Forståelse har også flere varianter, som empatisk forståelse, eller Webers analytiske verstehen. Hermeneutikken sigter ikke på empatisk forståelse, men snarere på fortolkning ved en horisontsammensmeltning mellem fortolker og forfatter.
Forklaring som mål knyttes ofte til behaviorisme eller realisme; men det var også målet for Max Webers sociologi, og her knyttet til forståelse af de idealtypiske aktørers hensigt og sociale horisont.
Så du er inde på noget rigtigt, men sagsforholdet er mere kompliceret. Stikordene ovenfor er stadig alt for forenklede; de skal bare pointere, at beskrivelse, forståelse, forklaring findes i flere varianter knyttet til forskellige epistemologiske perspektiver.
Skrevet d. 11.01.2011 af Anneholm
Tak.

Andre læser også

annonce
Sociologiskforum.dk benytter cookies til blandt andet statistik og marketing. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Okay