Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Voluntarisme

voluntarisme af latin (voluntas:fri vilje) Som to -i nogen grad karikerede - modpoler i synet på individ og fællesskab nævnes ofte voluntarismen, der hævder, at det enkelte individs frie vilje afgør, hvorledes systemerne indrettes og determinismen, der hævder, at systemet afgør individernes handlemuligheder.