Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Status symbol

Betegnelsen for ydre ting, der betegner menneskers social status. I sociologien har termen rødder tilbage til studier fortaget af T. Veblen i bogen Theory of the Leisure Class (1899), hvor han benytter udtrykket iøjnefaldende konsumtion (conspicuous consumption). I begyndelsen af århundrede demonstrerer G. Simmel, hvordan mennesker i storbyen bruger ting bl.a. moden til at udskelle sig og demonstrere særegenhed i en ellers mere og mere ensliggjort verden. I nyere tid har den franske sociolog Bourdieu vist, hvordan mennesker gennem smag udtrykker statusforskelle i samfundet. Husets indretning, møbler, bilen, tøjet og den type kunst og kultur, man foretrækker, signalerer klasseposition og social status.