Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Sosialisering

Sosialisering er et sosiologisk begrep for den prosessen der mennesker vokser inn i roller, og lærer å tilegne seg de normer og ferdigheter som er knyttet til det å leve i samfunnet generelt, og i bestemte roller. (Pål Repstad, 1992)