Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Socialiserings arenaer

Med socialiserings arenaer menes der de sociale og kuturelle "arenaer" vi bevæger os i. F.eks. Uddannelsessteder, idrætsforeninger, netværk af jævnaldrene, job osv. Disse arenaer har en særlig betydning for ens identitetsdannelse, de fastholder bestemte billeder af en i forhold til andre, samt ydre stabilitet til at fastholde det indre billede.