Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Semantik

Semantik (af gr. semainein, betyde, betegne) Betegnelse for studiet af ords og sætningers mening med udgangspunkt i analyser og præciseringer af ords og sætningers begrebsindhold (intension) og deres begrebsomfang (ekstension).