Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Redelighed

I akademisk sprogbrug angiver begrebet "videnskabelig redelighed" nogle grundlæggende standarder for forskerens adfærd over for sine data, analyser og fremstillingenaf sine resultater. "Videnskabelig uredelighed", fx. plagiat er derfor et bevidst brud på disse normer.