Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Ontologisk

Ontologisk angiver noget væsensbestemmende og i sociologien kan det ofte knytte an til subjektforståelsen hos en teoretiker eller teori retning. Det ontologiske udgangspunkt hos hermeneutikken kunne fx siges at det menneskelige subjekt opfatter verden gennem fortolkning. I sociologien taler Giddens om begrebet ontologisk (u)sikkerhed som betegner individets helt fundamentale tillid til sig selv sin omverden. Se i øvrigt under Ontologi