Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Normativ

Foreskrivende - i modsætning til deskriptiv. En videnskab er normativ hvis den udover at undersøge og beskrive sit genstandsfelt også forholder sig til hvordan forholdende bør være.