Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Metafysik

Begrebet metafysik var den betegnelse man hæftede på Aristoteles' hovedværk ('Metafysikken') og egentlig betyder noget i retning af: 'bøgerne efter bøgerne om fysikken'. Metafysikken kom med denne kategorisering til at betegne en videnskab om det 'virkeligt' værende - oftest i en oversanselig forstand. Hos Aristoteles betegner metafysikken en læren om 'de første principper' og hos de religiøse kunne det eksempelvis være i forholdet til 'Gud' og her kunne (omend ikke nødvendigvis) teologien være lig metafysikken.