Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Magt

Magt er når aktør A kan påvirke aktør B til at udføre en handling som B ellers ikke ville have udført.