Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Kritisk rationalisme

Videnskabsteoretisk retning som står i direkte sammenhæng med Poppers falsifikationsteori. Kritiske rationalister mener at videnskab foregår ved rationel kritisering af teorier samt empirisk efterprøvelse. Det er nødvendigt med falsifikationsforsøg for at kunne afsløre en teoris sandhedsgrad. Man kandog igennem falsifikation aldrig konkludere at noget er sandt, derimod kun at noget er usandt. Teorier kan derfor ikke anses for at være sande, men befæstnes ved at fasifikationforsøg fejler. Fra de kritiske rationalisters synspunkt er det nødvendigt at man kan udlede efterprøvbare konsekvenser af en teori, er dette derimod ikke tilfældet må teorien anses for ikke at være videnskabelig.