Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Korrelation

Korrelation: ρxy = Cov(X,Y) / √Var(X)Var(Y) Korrelationen mellem to variable X og Y er defineret som kovariansen divideret med produktet af standardafvigelsen, hvor standardafvigelsen er defineret som kvadratroden af variansen. Korrelationskoefficienten kan siges at være en ”normaliseret” kovariansstørrelse, idet den lineære sammenhæng mellem X og Y altid vil være mellem -1 og +1. På denne måde får man et skale-frit forhold mellem X og Y, hvor en korrelationskoefficient på -1 angiver, at der er en absolut omvendt lineær sammenhæng mellem X og Y, og vice versa.