Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Konstruktivisme

som læringsteoretisk retning handler overordnet om, hvorledes mennesker tilegner sig deres omverden. Hvordan den enkelte konstruerer sin egen måde at forstå sig selv og sin omverden på, dermed hvordan man lærer.