Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Kausal

Kausalitet: Antagelse om, at der i et sagsforhold er en direkte sammenhæng mellem årsag og virkning. Kausale forklaringer:Analytikeren/forskeren eftersøger årsagerne til en bestemt virkning, ved at forudsætte at en eller flere faktorer er nødvendige og/eller tilstrækkelige til at fremkalde virkningen. I samfundsvidenskaben er disse forklaringer næsten altid - af gode grunde - ufuldstændige, fordi vi kun er i stand til at angive nødvendige -men sjældent tilstrækkelige - betingelser for, at noget vil ske. Derfor udvælges der i denne type undersøgelser ofte indikatorer for en bestemt udviklingstendens. For eksempel er begrebet "lykke" vanskeligt præcist at indkredse, hvorfor forskerne udvælger en række undersøgelsesfelter, der peger i retning af "lykke", f.eks. indikatorer for materiel velstand, socialt netværk og selvrealisering.