Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Imperativ

Kan forstås som en leveregel, altså en almen etisk regel, som nærmest fremstår som et bud.