Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Illusio

Et begreb der knyttes til den franske sociolog Pierre Bourdieu. Bourdieu introducerer begrebet illusio for at kunne forklare hvorfor bestemte sociale grupper – individer med en bestemt og fælles habitus – drages af bestemte felter, mens andre ikke gør. Illusio omhandler således forholdet mellem et individ og et bestemt felt, og betegner den interesse, det pågældende individ føler for det pågældende felt. Illusio beskriver således det forhold at et individ føler at det spil, der udspilles i det pågældende felt er interessant og betydningsfuldt og derfor umagen værd at spille. Bourdieu forklarer illusio vha. habitus, således at det er et individs habitus, der er bestemmende for om det ønsker at indgå i spillet i et bestemt felt.