Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Idealtype

Ideen om idealtyper introduceres af Max Weber og kan betragtes som en abstraktion forskeren konstruerer om et givent fænomen. Virkeligheden er for mangfoldig til at kunne belyses i alle dens facetter og for at kunne arbejde fornuftigt med den, er forskeren nødt til at sammenfatte nogle træk og udelade nogle andre. Weber bruger det som sin metodologiske præmis for mange af sine teorier og opstiller således idealtyper for menneskelig handlen, klasser, legitimitet, magt etc. Idealtype begrebet bliver stadig anvendt i mange sammenhænge i sociologien.