Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Hypotese

Hypoteser er knyttet til en undersøgelse af konkrete forhold i relationen mellem individer indbyrdes eller til undersøgelser af forholdet mellem indvid og samfund. Der kan stilles en række krav til en hypotese: • Den antagelse, der ligger til grund for hypotesen skal kunne præciseres • Antagelsen skal kunne testes, fx gennem opstilling af kriterier for eksperimenter, der kan be - eller afkræfte hypotesen • Antagelsen må forkastes, hvis en test afslører, at den ikke er holdbar.