Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Habermas

Jeg har en tilføjelse eller rettelse til forklaringen på opslagsordet Habermas: Jürgen Habermas (født i 1929) er socialfilosof og forbindes med hermeneutik/ fortolkningslære/ kritisk teori. Hans tankegang er at fornuft og argumenter er en forudsætning for at sikre social retfærdighed og hindre social menneskelig fornedrelse, udnyttelse og undertrykkelse.