Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Genealogi

Læren om oprindelsen eller skabelsen. ( af gr. genesis - skabelsen eller oprindelse logos - læren eller talen). Eksempelvis kan en videnskab, der undersøger 1. Mosebog (eller Genesis) kaldes for en genealogi,dvs. en læren om Alt's skabelse,på den anden side kan man også tale om specifikke begrebers genealogi; i "Zur Genealogie der Moral" en af Nietszches hovedværker undersøges således moralens oprindelse.