Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Fordisme

Fordisme (opkaldt efter bilfabrikanten Henry Ford) - Masseproduktion af homogene produkter - Ufleksibel teknologi (f.eks. samlebånd) - Standardiserede arbejdsrutiner (Taylor) - Produktivitet sikres gennem storproduktion og "deskilling" (der kræves få færdigheder) - Arbejderen er massearbejder - Masse-fagforeninger med kollektive overenskomstforhandlinger - Masseforbrug og massekultur - Centraliseret velfærdsstat Post-fordisme (betegner, at vi befinder os i en ny og anderledes periode) - Specialiserede produkter - Mindre og mere fleksible produktionssystemer - Nye teknologier som muliggør specialiseret produktion - Arbejdere må være mere uddannede, mere ansvarsfulde og mere selvstyrende - Kontrol med produktionen må være mere raffineret - Firmabureaukratier må nedbrydes - Bureaukratiske fagforeninger optræder klodset og utilfredsstillende - Decentrale forhandlinger afløser de kollektive overenskomster - Arbejdere bliver individualiserede som mennesker med forskellige behov, livsstil, kultur osv. - Den centraliserede velfærdsstat kommer under pres kilde: http://ulydighed.dk/escape%20faculty/studiekreds/Studiekreds%202.htm