Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Etos

Etos De fundamentale karaktertræk ved den moralske grundindstilling i en kultur. (retorik) Etos = troværdighed. En taler der udståler troværdighed, så tilhørende har tilllid til at hans fremstilling er sand, er meget vigitig. Etymologi: Fra græsk ethos = sædvane eller sæder.