Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Doxa

Et begreb som Bourdieu bruger til at forklare et felts uudtalte spilleregler. Det er implicitte regler som konstant reproduceres i feltet og hvis gyldighed ingen i feltet betvivler. Det bruges også af bla. Platon i betydningen 'praktisk viden', modsat teoretisk-rationel viden eller 'episteme' (for platon 'rigtig' erkendelse)