Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Deskriptiv

Beskrivende og skildrende i modsætning til normativ. En videnskab er således deskriptiv hvis den søger at forklare sit genstandsfelt uden at tage stilling til hvorvidt det nu også bør forholde sig som det gør.