Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Deduktiv

Hvis man har en deduktiv tilgang til et fænomen, så går man ud fra at man kan slutte fra almene regler og slutte sig til hvad der er gældende i enkelte tilfælde. Det modsatte perspektiv er induktivt.