Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Bypsykolog

En bypsykolog er en psykolog der i erkendelsen af, at mennesker er, dem de er, i kraft af de fællesskaber de indgår i, arbejder både med individer og med byen som rum. For det er i det nære lokale fællesskab og senere byen, at især den unge, men også den unges forældre, kommer til stede og virke-liggør sig. Byens arkitektur og soicologi så at sige masserer og regulerer kroppene og psyken, tilbyder, eller tilbyder ikke, krystallisationspunkter, steder, hvor drømme og behov formuleres og bliver til virke-lighed. Bypsykologen arbejder så at sige med byen som social inklusion. Men byen inkluderer og integrerer ikke kun, den formulerer også, ja - nyformulerer. Som sådan er arkitektur og byplanlægning potentiel lykkeskabende revolutionær virksomhed, og byen et seriøst og virksomt indsatsområde for en psykolog.