Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Bell

Bell kurven er et hyppigt anvendt udtryk for normalfordelingen, der er en kontinuert stokastisk variabel karakteriseret ved to parametre: 1) middelværdien kan antage en hvilken som helst værdi. 2: variansen kan antage en hvilken som helst positiv værdi. Normalfordelingen er symmetrisk, og tæthedsfunktionen danner en symmetrisk klokkeformet kurve, som har sit højeste punkt i middelværdien.