Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Affortryllelse

Affortryllelse er et begreb som introduceres af Max Weber til at anskueliggøre den udvikling der sker i forholdet mellem individ og samfund, ved overgangen til det moderne. Affortryllelsen repræsenterer således det gradvise skred i individernes forestillingsverden, som er konsekvensen af det moderne samfunds stigende rationalisering. Overgangen er karakteriseret ved at det religiøse paradigme mister sin forklaringskraft og glider i baggrunden til fordel for et mere rationelt paradigme.