Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv.
Sociologiskforum.dk

Abduktion

Abduktion (ofte også betegnet retroduktion) blev defineret af den amerikanske logiker Charles Sanders Peirce (1839-1914), som den tredje logiske inferes ved siden af deduktion og induktion, på følgende vis: "Det skal huskes, at abduktion [...] er logisk inferens [...] der har en perfekt endelig logisk form [...] Formen på denne inferens er derfor denne: Det forbavsende faktum C observeres. Men hvis A er sand, ville C følge deraf; Derfor er der grund til at formode, at A er sand". (oversat fra `Pragmatism and pragmaticism` The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. V, 1931, 5.188-5.189) En anden måde, hvorpå man kan definere begrebet abduktion (og sammenligne dette med hhv. deduktion og induktion), er via brugen af den klassiske syllogismelære: Syllogismen (AAA-2) Abduktion (eksempel) Lov: Alle bønnerne i posen A er hvide Konklusion: Bønner på bordet er hvide Faktum: Bønnerne på bordet er fra A (og ikke fra B, C,..) Syllogismen (AAA-1) Deduktion (eksempel) Lov: Alle bønnerne i posen A er hvide Faktum: Bønnerne på bordet er fra A Konklusion: Bønnerne på bordet er hvide Syllogismen (AAA-3) Induktion (eksempel) Konklusion: Bønnerne på bordet er hvide Faktum: Bønnerne på bordet er fra A Lov: Alle bønnerne i posen A er hvide Adduktion: Analog og mulig (kvalificeret gæt/hypotese/`tacit knowledge`) Deduktion: Tvingende og nødvendig Induktion: Statistisk og sandsynlig